Danh sách cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 23/10/2018 - 07/11/2018

Danh sách cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 23/10/2018 - 07/11/2018

Dữ liệu và nguồn

This dataset has no data

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 1 8, 2019, 02:52 (ICT)
Được tạo ra Tháng 12 26, 2018, 11:00 (ICT)