Danh sach cap phep HĐ cho thue lai lao dong tu ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/0b5ba211-21a9-485b-bd96-da69cc3515fb/resource/4bee0d48-70f4-47a3-b67d-6a1e2039924e/download/danh-sach-cap-phep-h-cho-thue-lai-lao-dong-tu-23.2.2019-12.3.2019.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Danh sách cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 23/2/2019 đến 12/3/2019

Nguồn: Danh sách cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 23/2/2019 đến 12/3/2019

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 7 5, 2019
Được tạo ra Tháng 7 5, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created7 tháng trước
formatPDF
id4bee0d48-70f4-47a3-b67d-6a1e2039924e
last modified7 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id0b5ba211-21a9-485b-bd96-da69cc3515fb
revision ided2b1952-66ca-426a-b495-d18ac623e918
size204,1 KiB
stateactive
url typeupload