Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 11, 2018
Được tạo ra Tháng 10 11, 2018
Định dạng XLS
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatXLS
id0d993dec-a38a-4839-85b4-d06e4c319ace
last modifiedHơn 1 năm trước
on same domainTrue
package id34c241a1-b2de-4641-a28e-422cc92fbb04
revision id9a55559e-0aff-42ce-9a6a-075fd8dd3754
size71 KiB
stateactive
url typeupload