Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 11, 2018
Được tạo ra Tháng 10 11, 2018
Định dạng XLS
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatXLS
ida7a977c1-4411-4f65-9c76-006688e4f08a
last modifiedHơn 1 năm trước
on same domainTrue
package ideb56a37a-8a12-4ff4-b570-d204571e9eb9
revision id97a8670b-4f4f-4f6f-9dfd-447d6ca1c00e
size51 KiB
stateactive
url typeupload