Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 11, 2018
Được tạo ra Tháng 10 11, 2018
Định dạng XLS
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatXLS
id6834079f-7872-4a9a-a43b-04ac563e8299
last modifiedHơn 1 năm trước
on same domainTrue
package id7c3f8b07-9c8f-44a8-8a27-c33955d4278d
revision idefaedeba-0825-4b08-9414-c4a655bd3206
size55,5 KiB
stateactive
url typeupload