13. Ninh Thuan.xlsx

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/3c4ae1f8-2c6a-46ae-8c8e-30830d048b88/resource/5c5b190e-1786-467f-8bd1-84bd503bff66/download/13.-ninh-thuan.xlsx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Danh sách cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nguồn: Danh sách cơ sở tiêm chủng tỉnh Ninh Thuận

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 11, 2018
Được tạo ra Tháng 10 11, 2018
Định dạng XLSX
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatXLSX
id5c5b190e-1786-467f-8bd1-84bd503bff66
last modifiedHơn 1 năm trước
on same domainTrue
package id3c4ae1f8-2c6a-46ae-8c8e-30830d048b88
revision id8abdff7f-db84-4c77-8b28-8234ca12df37
size14,7 KiB
stateactive
url typeupload