Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 11, 2018
Được tạo ra Tháng 10 11, 2018
Định dạng XLS
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatXLS
idc3c51b0a-1605-4630-96fa-6e455600913f
last modifiedHơn 1 năm trước
on same domainTrue
package id85e077ba-07b4-454a-989d-da92337a54d6
revision idc225006f-bbff-4ad2-8c56-36a0e790a7b3
size66 KiB
stateactive
url typeupload