Danh sách trường học tỉnh Bắc Giang

Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bắc Giang năm học 2017-2018

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn https://moet.gov.vn
Tác giả Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Người bảo dưỡng Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Last Updated Tháng 9 28, 2018, 11:04 (ICT)
Được tạo ra Tháng 9 28, 2018, 10:12 (ICT)