Danh sách trường học tỉnh Bạc Liêu

Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bạc Liêu năm học 2017-2018

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn https://moet.gov.vn
Tác giả Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Người bảo dưỡng Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Last Updated Tháng 10 1, 2018, 15:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 10 1, 2018, 15:10 (ICT)