Danh sách trường học tỉnh Bắc Ninh

Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh năm học 2017-2018

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn https://moet.gov.vn
Tác giả Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Người bảo dưỡng Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Last Updated Tháng 10 1, 2018, 15:32 (ICT)
Được tạo ra Tháng 10 1, 2018, 15:24 (ICT)