Danh sách trường học tỉnh Bình Định

Danh sách trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Bình Định năm học 2017-2018

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn https://moet.gov.vn
Tác giả Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Người bảo dưỡng Cục CNTT - Bộ GD&ĐT
Last Updated Tháng 10 2, 2018, 11:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 10 2, 2018, 11:14 (ICT)