Đào tạo chuyên gia ngoại ngữ hàng đầu

Cùng với sự gia tăng vai trò của hệ thống thông tin đại chúng, sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin, sự khởi đầu của nền kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa, những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX mang một dấu hiệu đặt trưng là sự tăng cường giao tiếp bằng ngôn ngữ trong xã hội loài người.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Trọng Do
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 11:12 (ICT)