Đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng cao

Trong hoạt động thực tiễn dạy-học nói chung, cũng như dạy-học tiếng nước ngoài nói riêng, khái niệm chất lượng đào tạo, chất lượng dạy-học chưa được hiểu một cách thống nhất cần thiết để thầy có thể dạy, trò có thể học theo đúng mục đích, yêu cầu của chương trình, kế hoạch do nhà nước quy định cho từng môn học ở mỗi lớp thuộc cấp học của mình.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Bùi Hiền
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:15 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 14:42 (ICT)