Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/9216024a-d278-4509-8362-e1239838ebe0/resource/1278a81b-77de-40b7-b399-7a616f557304/download/13-2019-tt-btnmt_signed.pdf

Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Thông tư Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 7, 2019
Được tạo ra Tháng 8 7, 2019
Định dạng pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
created10 tháng trước
formatPDF
id1278a81b-77de-40b7-b399-7a616f557304
last modified10 tháng trước
mimetypepdf
on same domainTrue
package id9216024a-d278-4509-8362-e1239838ebe0
revision id0e2b2f86-734e-49de-a99f-69460e5fdb4b
size2,1 MiB
stateactive
url typeupload