Dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu nông sản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực bắc Bắc Tây Nguyên – Thực trạng và một số kiến nghị

Trong Nnăm vừa qua2016???, kim ngạch xuất khẩu tại khu vực Bắc Tây Nguyên chưa đạt được kết quả kì kỳ vọng. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách thức. Nguyên nhân là do, như: tình Tình hình xuất khẩu cà phê không thuận lợi, giá cao su vẫn ở mức thấp. ; Trong khi đó, đa phần doanh nghiệp xuất khẩu trên tại khu vực có quy mô nhỏ và vừa, chưa đủ năng lực xuất khẩu trực tiếp, chủ yếu xuất khẩu qua trung gian , do đónên giá trị xuất khẩu không được tính cho tỉnh. C; công tác xây dựng chiến lược, xúc tiến thương mại, dự báo, phân tích biến động thị trường chưa được đạt hiệu quả... Do đó, bBài viết nhằm phân tích thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) trên tại khu vực Bắc Tây Nguyên nhằm đề xuất kiến nghị . Đây sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ xuất khẩu, để thúc đẩy tăng trưởng cho ngành nông nghiệp, tăng thu ngân sách cho khu vực.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:12 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 19, 2018, 11:08 (ICT)