Điều chế phức tạp của các axit hữu cơ với Cr, Fe, Co làm chất tạo màu cho Granit nhân tạo

Some complexes of organic acids with crom, iron, cobalt were prepared. Their structure were examined by elemental analysis, molar conductivity, thermal decomposition UV, VIS and IR spectroscopy. Some of them were used to make colorant for artifical granites. They exhibit yellowbrown, brown and green colour.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lê Phi Thúy, Trần Thị Đà
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 08:34 (ICT)