Định hướng tiếp cận nền kinh tế tri thức ở Việt Nam

Trong nhiều thập kỉ qua, loài người luôn bị ám ảnh bởi nguy cơ nghèo đói. Tìm kiếm nguồn của cải và phương thức làm tăng nguồn của cải dần trở thành mục tiêu trọng yếu của các quốc gia. Trong những năm gần đây, khi quá trình phát triển được nhìn nhận lại theo tư duy của con người là mục tiêu đích thực của sự phát triển thì người ta vẫn phải thừa nhận: Phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Đức Hiệp
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 15:40 (ICT)