2954-1-5352-1-10-20161128.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/a37f2250-93e9-4402-909d-335abdda06c8/resource/5886bdf0-1891-487a-8a51-74e09fafa34a/download/2954-1-5352-1-10-20161128.pdf

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHQGHN, KINH TẾ - LUẬT. T.XX. Số 4, 2004

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 9, 2018
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatPDF
id5886bdf0-1891-487a-8a51-74e09fafa34a
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package ida37f2250-93e9-4402-909d-335abdda06c8
revision id2bfc4f80-a1fd-49ba-a1b4-943d501e3de0
size5,2 MiB
stateactive
url typeupload