Động cơ học tập theo lý thuyết về sự tự quyết

Giới thiệu cách phân loại động cơ theo "lý thuyết về sự tự quyết (Self-determination theory). Trình bày một số kết quả nghiên cứu dựa theo lý thuyết này nhằm cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc ứng dụng lý thuyết trong thực tiễn dạy học

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Bùi, Thị Thúy Hằng
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 14:49 (ICT)