Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 23, 2019
Được tạo ra Tháng 4 23, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created10 tháng trước
formatPDF
id12fa96fd-8cdf-4d7d-b290-74c962d4a127
last modified10 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idbb8d00f2-3114-4cae-9594-4bec7f065573
revision idb71eff1b-a2ed-45db-bbad-fad79efd78d5
size193,6 KiB
stateactive
url typeupload