Ứng dụng phần mềm Dspace phiên bản 4.0 trong xây dựng thư viện số

DSpace là một bộ phần mềm mã nguồn mở, hỗ trợ giải pháp xây dựng và phân phối các bộ sưu tập số hóa trên internet, cho phép các thư viện, các cơ quan nghiên cứu phát triển và mở rộng. Nó cung cấp một phương thức mới trong việc tổ chức và xuất bản thông tin trên internet.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn https://www.researchgate.net/publication/264558432_Ung_dung_phan_mem_Dspace_phien_ban_40_trong_xay_dung_thu_vien_so
Tác giả Phan Ngọc Đông
Last Updated Tháng 4 23, 2019, 21:47 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 23, 2019, 21:44 (ICT)