Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 ...

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e648bd6c-93e7-4f46-9275-1dfacd10d2c8/resource/0a14d6ed-7471-4e89-976f-f0defb175fd4/download/08-2017-tt-btnmt.pdf

Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 7, 2019
Được tạo ra Tháng 8 7, 2019
Định dạng pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
created11 tháng trước
formatPDF
id0a14d6ed-7471-4e89-976f-f0defb175fd4
last modified11 tháng trước
mimetypepdf
on same domainTrue
package ide648bd6c-93e7-4f46-9275-1dfacd10d2c8
revision id41123bf3-95b3-4f25-83ae-4a41c0e8fb92
size139 KiB
stateactive
url typeupload