Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 3, 2019
Được tạo ra Tháng 4 3, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatPDF
ide1d2b2f5-c956-4c14-9040-4ae51972e0b3
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package ide845f70e-5892-49a6-928a-c1a2ab6a609e
revision idd0b273a2-8d46-4576-a719-abd7f1032a15
size825,9 KiB
stateactive
url typeupload