4069-85-7558-1-10-20170404.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/e8a1428f-889d-410b-ad33-2fece37e6c67/resource/9c92c0f8-fdb6-4e08-86a7-59c4c8974ecb/download/4069-85-7558-1-10-20170404.pdf

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 32, Số 4 (2016) 46-55

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 11, 2018
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatPDF
id9c92c0f8-fdb6-4e08-86a7-59c4c8974ecb
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package ide8a1428f-889d-410b-ad33-2fece37e6c67
revision id2372b9de-46dc-4aef-8be2-4c148519e7c3
size319 KiB
stateactive
url typeupload