Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 5, 2019
Được tạo ra Tháng 4 5, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatPDF
id61834200-992e-4072-9436-2dcfb50a710d
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idea6bb6ad-afcd-4af5-a470-527bbfb08b02
revision id7c191cf3-1ecc-49d1-b3f4-1ad0885a1fef
size4 MiB
stateactive
url typeupload