c251176a-7580-4057-a316-6e017cbb4a23.csv.zip

Địa chỉ: https://s3.console.aws.amazon.com/s3/object/emotiv-omni-alg/dev/itrithuc/c251176a-7580-4057-a316-6e017cbb4a23.csv.zip

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Dữ liệu sóng điện não EEG của người Việt Nam được thu thập theo Hợp tác khoa học công nghệ giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc, công ty công nghệ DTT và công ty EMOTIV, được dùng...

Nguồn: Sóng não Viêt Nam 2018

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 28, 2019
Được tạo ra Tháng 8 28, 2019
Định dạng application/zip
Giấy phép Other (Attribution)
created12 tháng trước
formatZIP
id137c5582-c301-411d-b87c-fc90397784bc
mimetypeapplication/zip
package id05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325
position10
revision idbba94257-f0ef-47a9-b2d8-f827a2d5ae16
stateactive