0f151c68-662e-49b5-828d-be989b635b04.csv.zip

Địa chỉ: https://contattafiles.s3.us-west-1.amazonaws.com/tnt3851/x3PA1uCsAgaoYnr/0f151c68-662e-49b5-828d-be989b635b04.csv.zip

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Dữ liệu sóng điện não EEG của người Việt Nam được thu thập theo Hợp tác khoa học công nghệ giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc, công ty công nghệ DTT và công ty EMOTIV, được dùng...

Nguồn: Sóng não Viêt Nam 2018

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 28, 2019
Được tạo ra Tháng 8 28, 2019
Định dạng application/zip
Giấy phép Other (Attribution)
created10 tháng trước
formatZIP
id1c735a3e-094f-4946-a425-dd901f93dd55
mimetypeapplication/zip
package id05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325
position7
revision id9bd3d4b4-16ba-4edd-b56d-dbe1e729c1d6
stateactive