Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 29, 2019
Được tạo ra Tháng 8 29, 2019
Định dạng application/zip
Giấy phép Other (Attribution)
created10 tháng trước
formatZIP
id37a3ae07-3f43-450c-82a6-46657b4e85b9
last modified10 tháng trước
mimetypeapplication/zip
on same domainTrue
package id05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325
position13
revision idb7269b53-9eab-448a-90a4-f523a831f64b
size405,2 KiB
stateactive
url typeupload