BBGN.pdf

Địa chỉ: https://contattafiles.s3.us-west-1.amazonaws.com/tnt3851/1fp5VuxBptNKuVH/BBGN.pdf

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Dữ liệu sóng điện não EEG của người Việt Nam được thu thập theo Hợp tác khoa học công nghệ giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc, công ty công nghệ DTT và công ty EMOTIV, được dùng...

Nguồn: Sóng não Viêt Nam 2018

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 28, 2019
Được tạo ra Tháng 8 28, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Other (Attribution)
created12 tháng trước
formatPDF
id4caa2a6a-3957-48b6-b93e-1ca7a4da0da1
mimetypeapplication/pdf
package id05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325
position12
revision id67ed42b5-1fa9-4f1c-b227-6da81073ec10
stateactive