csv.001

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325/resource/5d4b7655-5a47-4d97-a502-c51ca4831da2/download/csv.001

All EEG data signal in csv.zip split into 6 files: csv.001, csv.002, csv.003, csv.004, csv.005, csv.006, csv.crc. Download all file and combine them.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 9 4, 2019
Được tạo ra Tháng 9 4, 2019
Định dạng CSV
Giấy phép Other (Attribution)
created10 tháng trước
formatCSV
id5d4b7655-5a47-4d97-a502-c51ca4831da2
last modified10 tháng trước
on same domainTrue
package id05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325
position14
revision ide0daf8bb-4617-47fb-ab10-24ba4f4d1ece
size400 MiB
stateactive
url typeupload