csv.006

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325/resource/639d1db6-903f-4eb0-8f19-69e2cde2e11e/download/csv.006

All EEG data signal in csv.zip split into 6 files: csv.001, csv.002, csv.003, csv.004, csv.005, csv.006, csv.crc. Download all file and combine them.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 9 4, 2019
Được tạo ra Tháng 9 4, 2019
Định dạng CSV
Giấy phép Other (Attribution)
created10 tháng trước
formatCSV
id639d1db6-903f-4eb0-8f19-69e2cde2e11e
last modified10 tháng trước
on same domainTrue
package id05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325
position19
revision id825390b6-7fc8-4a13-9b29-9fb06167687d
size359,2 MiB
stateactive
url typeupload