0b1d1799-c1db-47ad-876c-3ffc2d0864b3.csv.zip

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325/resource/ccb1714c-ddca-4ca6-8707-9526ee9fcec8/download/0b1d1799-c1db-47ad-876c-3ffc2d0864b3.csv.zip

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Dữ liệu sóng điện não EEG của người Việt Nam được thu thập theo Hợp tác khoa học công nghệ giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa lạc, công ty công nghệ DTT và công ty EMOTIV, được dùng...

Nguồn: Sóng não Viêt Nam 2018

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 28, 2019
Được tạo ra Tháng 8 28, 2019
Định dạng application/zip
Giấy phép Other (Attribution)
created10 tháng trước
formatZIP
idccb1714c-ddca-4ca6-8707-9526ee9fcec8
last modified10 tháng trước
mimetypeapplication/zip
on same domainTrue
package id05fd63d1-688a-4b02-9bd7-49a5f6e18325
revision id462a43ed-67a7-4594-ab7c-a94dc02d567d
size9,5 MiB
stateactive
url typeupload