Giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến - Những vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực thương mại điện tử đang được phát triển rộng rãi ở Việt Nam. Giải quyết tranh chấp trực trực tuyến được coi là phương thức thích hợp nhất để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ thương mại điện tử. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có một khung pháp luật đồng bộ điều chỉnh về giải quyết tranh chấp trực tuyến. Bài viết này tập trung vào phân tích và làm rõ khái niệm và đặc điểm của giải quyết tranh chấp trực tuyến và những thách thức pháp lý đặt ra cho Việt Nam để phát triển phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phan Thị Thanh Thủy
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 10:28 (ICT)