Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 2 11, 2019
Được tạo ra Tháng 2 11, 2019
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created9 tháng trước
formatPPTX
id36da0ef5-edb5-4c3c-bc21-77c3f909d322
last modified9 tháng trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
on same domainTrue
package idd80f04bc-5140-453a-913f-291835155da1
revision id9e72d047-0bb2-4a90-8116-00c7482f5ce0
size2,9 MiB
stateactive
url typeupload