Giao tiếp của bác sĩ và bệnh nhân tại phòng khám tư vấn - một nghiên cứu trường hợp tại Australia

Bài báo này phân tích chi tiết một đoạn thoại khám tư vấn giữa một bác sĩ đa khoa và bệnh nhân tại một phòng khám tại một vùng ngoại ô thủ đô Canberra. Nghiên cứu này sẽ chứng minh dấu hiệu của sự dịch chuyển ngôn ngữ khám tư vấn của bác sĩ theo mô hình khám tư vấn lấy người bệnh làm trung tâm được khuyến khích nhân rộng ở Australia. Mục đích của nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích phương thức khám tư vấn lấy người bệnh làm trung tâm mà còn khẳng định sự cần thiết trong việc thay đổi diễn ngôn và lý do dẫn tới sự thay đổi phương thức diễn ngôn của bác sĩ tại thời điểm khám tư vấn cho người bệnh. Số liệu của bài báo được thu thập từ việc ghi âm và ghi chép lại một đoạn thoại giữa bác sĩ và người bệnh. Người nghiên cứu trong bài báo này đã không thực hiện bất cứ hành vi can thiệp nào khi đoạn tư vấn xảy ra, chính vì vậy, thông tin thu được từ cuộc tư vấn là hoàn toàn tự nhiên. Khung lý thuyết nghiên cứu này chấp nhận sử dụng là Phân tích hội thoại (CA) và Ngôn ngữ học chức năng hệ thống (SFL). Kết quả nghiên cứu cho thấy ngôn ngữ của bác sĩ cũng vận hành, không thể ‘đứng yên’ khi những dòng ngôn ngữ của xã hội mà nó tồn tại song song đang thay đổi (Helman, 1990: 64). Nói cách khác, dòng ngôn ngữ luôn hướng tới sự gần gũi (informality), tính lịch sự (politeness) và dân chủ (democracy) của Australia (Jones, 2004: 6) đã kéo theo sự dịch chuyển trong ngôn ngữ của bác sĩ.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thanh Nga
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 09:09 (ICT)