Hình phạt bổ sung trong tiến trình phát triển của luật hình sự Việt Nam

Cũng như hình phạt chính, hình phạt bổ sung là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước được quy định trong BLHS do Tòa án nhân dân (TAND) áp dụng đối với người phạm tội, phản ánh sự đánh giá của Nhà nước về hành vi phạm tội và người thực hiện hành vi đó. Hình phạt bổ sung là bộ phận cấu thành của hệ thống hình phạt được quy định trong khoản 2 Điều 28 và trong Phần các tội phạm của BLHS, thể hiện sự phong phú, đa dạng và cân đối của hệ thống hình phạt, giúp cho việc xử lý tội phạm được toàn diện và triệt để.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trịnh Quốc Toản
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 15:48 (ICT)