4226--8488-1-5-20180321.docx

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/be6bcf17-3fbd-4944-a250-fbf355a77f16/resource/493ef2e8-b2c9-49a5-86a9-1c087904807d/download/4226-8488-1-5-20180321.docx

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện...

Nguồn: Hoạch định không gian phát triển kinh tế với sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Dung Quất - thành phố Quảng Ngãi - huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 17, 2018
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatDOC
id493ef2e8-b2c9-49a5-86a9-1c087904807d
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
on same domainTrue
package idbe6bcf17-3fbd-4944-a250-fbf355a77f16
revision id085df3bb-7dcd-4069-b47d-10e6c75ed9c1
size885,7 KiB
stateactive
url typeupload