Hoạt tính chống ung thư từ cây lưỡi rắn (Hedyotis Corymbosa) và lưỡi rắn trắng (Hedyotis Diffusa)

Cây Lưỡi rắn (Hedyotis corymbosa) và Lưỡi rắn trắng (Hedyotis diffusa), họ cà phê (Rubiaceae) là loại cỏ nhỏ, mọc bò, dài khoảng 20-50 cm, mọc vào mùa mưa phổ biến ở những nơi râm mát ven đường, bãi đất hoang...

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lại Kim Dung, Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 09:03 (ICT)