Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 29, 2018
Được tạo ra Tháng 3 29, 2018
Định dạng application/zip
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 1 năm trước
formatZIP
iddcf6b3c7-91a9-492d-aa82-5720ce9781f5
last modifiedHơn 1 năm trước
mimetypeapplication/zip
on same domainTrue
package id7ede8e2b-f863-4f7e-bf2e-4fe2863f4950
position3
revision id5fc1fa89-8879-49bf-a060-d4ed3f0d9a5c
size48,2 MiB
stateactive
url typeupload