Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 30, 2018
Được tạo ra Tháng 3 30, 2018
Định dạng RAR
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatRAR
idbe37b543-5ccf-44d1-8fee-5caa4979ceba
last modifiedHơn 2 năm trước
on same domainTrue
package id7635db0c-7d15-400b-9601-1e462e338454
position9
revision idf5fc1e8e-7c81-4b64-9e71-eef7ccdf68b8
size42,6 MiB
stateactive
url typeupload