Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 6 25, 2019
Được tạo ra Tháng 6 25, 2019
Định dạng application/pdf
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created11 tháng trước
formatPDF
idf17f5660-3088-4f1d-9e34-eae1d867599a
last modified11 tháng trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id58e8dfcc-2b6b-4d32-86fb-792d2482ada8
revision idc7cfdb30-cf35-4bde-8972-ef8343fc0b81
size703,6 KiB
stateactive
url typeupload