Hướng dẫn quy trình tố giác tội phạm

Căn cứ quy định Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Bộ Công an hướng dẫn tổ chức, cá nhân tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://bocongan.gov.vn/togiactoipham/Pages/huong-dan-to-giac-toi-pham.aspx
Last Updated Tháng 2 19, 2020, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 2 19, 2020, 10:08 (ICT)