Kết quả khảo sát bước đầu về tình hình viết sai, viết nhầm chữ Hán của sinh viên Việt Nam

Chữ Hán là một trong những khó khăn lớn nhất của sinh viên Việt Nam khi học tiếng Hán. Hiện tượng viết sai, viết nhầm diễn ra rất phổ biến, song những thành tựu nghiên cứu về lĩnh vực này còn tương đối hạn chế. Bài viết tiến hành khảo sát những chữ Hán viết sai, viết nhầm của sinh viên Việt Nam dựa trên việc phân tích ngữ liệu 150 bài thi tốt nghiệp môn viết của sinh viên khóa QH 2011, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Tiếp đó, bài viết đi sâu vào phân loại các chữ viết sai, viết nhầm, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị đối với việc dạy và học chữ Hán cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc của Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Đình Hiền
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 6, 2018, 08:54 (ICT)