Khái niệm đề ngữ trong ngôn ngữ học chức năng-hệ thống

Theo quan điểm của lý thuyết ngôn ngữ học chức năng-hệ thống, một cú trong bất cứ ngôn ngữ nào đều có đa chức năng. Nó là sự thể hiện đồng thời của các loại nghĩa khác nhau: ngôn bản, kinh nghiệm và liên nhân được tổ chức như là thông điệp, một sự thể hiện và một sự trao đổi.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Đỗ Tuấn Minh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 16:04 (ICT)