4131-73-7656-1-10-20170606.pdf

Địa chỉ: https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/47ff5563-9861-4989-8f85-22fc64002b2c/resource/86b8c997-078b-4ec6-bf49-ba24abd0be2a/download/4131-73-7656-1-10-20170606.pdf

N.V. Quang / Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 33, Số 1 (2017) 96-105

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 6, 2018
Được tạo ra Tháng 4 6, 2018
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatPDF
id86b8c997-078b-4ec6-bf49-ba24abd0be2a
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id47ff5563-9861-4989-8f85-22fc64002b2c
revision idfb582699-75b7-42ec-8828-b557a3327def
size352,4 KiB
stateactive
url typeupload