Khảo sát vấn đề dịch câu nhấn mạnh tiếng Anh sang tiếng Việt và câu có tiểu từ nhấn mạnh tiếng Việt sang tiếng Anh

Câu nhấn mạnh nói riêng và các phương tiện nhấn mạnh nói chung là phương tiện ngôn ngữ nhằm thu hút sự chú ý của người giải mã thông tin (người nghe hoặc người đọc) vào đơn vị thông tin mà người mã hóa thông tin (người nói hoặc người viết) cho là quan trọng nhất. Đây là một hình thức trao đổi thông tin rất có hiệu quả và thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Huỳnh Anh Tuấn
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 12, 2018, 08:59 (ICT)