Kiểm chứng và ước lượng giả thuyết tương đồng lãi suất ở Việt Nam

Giả thuyết tương đồng lãi suất vẫn được xem là "hòn đá tảng" của môn tài chính quốc tế; nó đã được nhiều nhà kinh tế nước ngoài quan tâm nghiên cứu từ nhiều năm nay. Tuy nhiên các nghiên cứu thực nghiệm của họ chủ yếu lấy đối tượng là các nước phát triển có cơ chế thị trường đã hoàn thiện nên nhiều kết quả nghiên cứu của họ chưa chắc đã áp dụng được cho các nước đang phát triển.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đặng Ngọc Tú
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 15:43 (ICT)