Kinh tế vĩ mô Việt Nam Quý I - 2015

Kinh tế thế giới tỏ dấu hiệu tăng trưởng với tốc độ vừa phải trong quý I. Phần lớn các nền kinh tế chủ chốt chưa đi vào quỹ đạo phục hồi bền vững và tỉ lệ thất nghiệp ở mức cao nên vẫn ưu tiên nới lỏng tiền tệ và thắt chặt tài khoá.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 14:02 (ICT)