Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 3 29, 2018
Được tạo ra Tháng 3 29, 2018
Định dạng application/zip
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 2 năm trước
formatZIP
ida50f2d6d-72c3-4484-8203-2fcf55f9073c
last modifiedHơn 2 năm trước
mimetypeapplication/zip
on same domainTrue
package ide32086da-9183-4682-b7b2-5a419ce4937c
revision id7d5a0405-5760-4603-88fd-f54b18dc6aa9
size7,4 MiB
stateactive
url typeupload