Lịch sự trong giao tiếp ngôn ngữ

Trong kho tàng trí tuệ dân gian, ứng xử ngôn ngữ hay cách "ăn nói" rất được đề cao. Trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta phải liên tục "Học ăn, học nói, học gói, học mở" bởi vì "Bệnh nơi miệng vô, họa nơi miệng ra" và bởi vì "Lời nói không mất tiền mua" nên phải "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Lê Nhân Thành
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:15 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 16:16 (ICT)